2015. július 16., csütörtök

Kármelhegyi BoldogasszonyA Szentföldön két olyan hegyet láttam (hegyen jártam), amelyik megragadott. Az egyik a Kármel, a másik a Tábor-hegy. A Kármel szép, a Tábor-hegyen pedig valóban jó volt lenni. A Kármel nem magas hegy, de mivel a tengerparton van, ezért fölé magasodik a tengernek, békességes, szép a kilátás is róla. Ezt a tengerparti hegyet idézi Mária egyik szép megszólítása: Tengernek Csillaga.
A Kármel hegye csöndjével, nyugalmával, dús növényzetének szépségével szinte kiszakadást ad a világból. Éppúgy, mint a karmelita kolostorok kolostorok légköre még manapság is. Az utazásban, a látnivalókban is megállást, imádságot jelentett.


A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármel hegyről, ahol Illés próféta élt és védelmezte a hit tisztaságát (1Kir 17–19). Az egyházatyák a hegyet szépsége, termékenysége, ősisége, Illés győzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. A próféta után sok remete élt a hegyen. Majd a 12. században rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a Szűzanya oltalmában szemlélődő életmódot folytassanak. A tengerről felszálló felhőben (1Kir 18,44), mely Illés idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya előképét látták. Így jött létre a kármelita rend.

Stock Szent Simon 1251. július 16-án részesült a skapuláré látomásában. A hagyomány szerint a Szűzanya angyalok és szentek kíséretében jelent meg a rendfőnöknek, és átnyújtotta neki a skapuláré nevű vállruhát azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, és a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztítótűzből. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli és a Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik.

A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletét azok a szerzetesek hozták magukkal Európába, akik a szaracénok elől menekülve kényszerültek elhagyni ősi remeteségüket.
Édesanyjuk, védasszonyuk ünnepét 1376/78-tól ülik a kármeliták. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására V. Sixtustól kaptak 1587-ben, majd az emléknapot XIII. Benedek 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra.
(forrás: Magyar Kurír)

Van egy szép legenda is, miszerint Mária az örömhírvétel után a Kármel hegyére vonult vissza felkészülni feladatára, ezért is kötötték személyét később különösen is a hegyhez.

Illés próféta barlangja a hegyen

A kármelita templom és kolostor

A templom előtere, körben a felirat: Üdvözlégy Tengernek Csillaga

A templom belülről

Kilátás a kolostorból a tengerre


Szeretem ezt a kórusművet is a mi kórusunk profi, fényesen zengő előadásában, de talán most inkább ebben a kedves, természetes éneklésben.


2 megjegyzés:

Remek étel avagy milyen is egy gasztroblog?

a karácsonyi guba maradék kiflikarikáinak hasznosítására, ha már ráuntál a mákra :) A kiflikarikák eddig a mélyhűtőben dideregtek, de most...